Pravidla pro sezónu 2019

Pravidla pro tuto sezónu zůstávají neměnná ( viz rubrika Pravidla spolku ).

Upozorňujeme návštěvníky areálu, že k parkování jsou určená parkovací místa v prostoru areálu u tenisových kurtů a nově i u sportovní haly. Mimo tato místa je zákaz parkování.

Rovněž v celém prostoru areálu TJ TK je zakázán volný pohyb psů ( dáno obecně závaznou vyhláškou Města Lipník nad Bečvou č. 3/2015 ).